Geplaatst op

Column: Gaslek

‘Heeft u de meterstanden opgenomen voordat u het pand verliet?’

In augustus 2001 vond er ’s nachts een gasexplosie plaats, in de Czaar Peterstraat in Amsterdam. Twee vrouwen raakten hierbij zwaar gewond. Twee panden brandden volledig uit. Twaalf woningen werden onbewoonbaar verklaard en vijftig bewoners geëvacueerd.

De avond ervoor had één van de twee gewonde vrouwen nog bij de servicedienst van de woonstichting gemeld dat ze een gas- of benzinelucht rook. Daarop werd de opzichter gebeld, maar de man wilde niet komen met als reden: ‘Er zal wel een brommertje voorbij zijn gereden.’ De bandopname van het gesprek met de woonstichting is helaas gewist – goh, waar kennen we dat van –  en dus is achteraf niet te achterhalen waarom er verder geen actie is ondernomen.

Beide vrouwen raakten op de tweede etage ingesloten door het vuur. Een ware hel en ze overleefden de ramp ternauwernood. Eén vrouw liep ernstige brandwonden en een shock op, kreeg slaapstoornissen en hield er een gevoel van onveiligheid aan over. De tweede vrouw liep ook ernstige brandwonden en een shock op, daarnaast kneuzingen en een gebroken ruggenwervel. Ze moest een tijdlang een korset van metaal en leer dragen dat haar lichaam kaarsrecht hield.

Maar ze hadden allebei de ramp overleefd! Na in het brandwondencentrum de bemoedigende woorden ‘Werk maar aan je herstel, de rest wordt voor je geregeld’ te hebben meegekregen, volgde helaas een tweede nachtmerrie. De instanties lieten van zich horen.

De sociale dienst wees een verzoek om bijstand af, omdat ‘het pand geen geldig woonadres is, het is na onderzoek gebleken dat het onbewoonbaar is verklaard’. UPC – een bekende naam als het om klantgerichtheid gaat – dreigde vanwege wanbetaling de kabel af te sluiten. KPN zei de kosten voor opzegging alleen te vergoeden bij overlijden en kon niet zomaar bij elk incidentje tot kwijtschelding overgaan. Nuon dreigde zelfs met een naheffing vanwege het gasverbruik. Je moet maar durven!

Bij een volgend verzoek om bijstand werd één van de twee vrouwen verweten dat haar papieren niet op orde waren. ‘U had dat toch meteen na de brand al kunnen regelen?’ En dat terwijl ze na de ramp ‘van hoofd tot voeten’ in het verband zat en in een shock verkeerde. De ambtenaar van de sociale dienst reageerde daarop met: ‘Waarom heeft u zich niet bijverzekerd, u had dit toch moeten voorzien?’ Het verzoek om bijstand werd opnieuw afgewezen en zou na twee maanden pas opnieuw behandeld worden. Tot die tijd gold een sollicitatieplicht.

Een nieuw paspoort aanvragen? Dan moet er eerst aangifte gedaan worden van ‘vermissing’. Het woord ‘verbranding’ komt bij Burgerzaken namelijk niet voor in de computer. Helaas weigerde de politie een verbranding aan te zien als vermissing. Het Uszo (min of meer het GAK voor ambtenaren) maakte het helemaal bont, met opmerkingen als: ‘Wat doet u eigenlijk de hele dag’ en ‘sommige mensen willen graag aan het werk.’ Enkele instanties bleven volharden in het versturen van post naar een adres dat niet meer bestaat, het pand dat in vlammen is opgegaan.

Tsja. Het is verbijsterend om te zien dat een ramp als dit zomaar aan de aandacht van allerlei instanties voorbij is gegaan. Niemand lijkt er iets van te weten, niemand neemt de moeite om een en ander te controleren. In de huidige gecomputeriseerde wereld zou ik verwachten dat de afhandeling van allerlei administratieve zaken juist een stuk makkelijker ging, maar nee dus.

Niemand lijkt op het idee te komen het deze twee vrouwen wat makkelijker te maken. Is dat nou zoveel gevraagd, is het te veel moeite? Als iemand door een hel is gegaan, zou wat behulpzaamheid geen kwaad kunnen lijkt mij.

Ik wil afsluiten zoals ik ben begonnen en dat is met de mooiste opmerking van allemaal. Die komt van Nuon: ‘Heeft u de meterstanden opgenomen voordat u het pand verliet?’

Zie voor de complete tekst: Het Parool – PS – woensdag 16 januari 2002.

Update in 2019: nog steeds geen einde aan de lijdensweg (14 jaar later !) : https://www.ad.nl/den-haag/yvonne-guijt-vecht-al-18-jaar-voor-letselschade-na-gasexplosie~a5767971/

Update 2004: https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20040212:newsml_1f6aa8ae5dbae5149649d8c0d4a748cc