Geplaatst op

Column: Technisch (lezen)

Ik kocht een kinderboek en zag op de achterkant de afkorting AVI staan met een getal erachter. Wat was dat nou weer? Het moest iets te maken hebben met de ontwikkelingsfase, de V zou wel eens voor vaardigheden kunnen staan. Zou AVI soms “Algemene Vaardigheids Indicatie” betekenen? Op naar groups.google.com om het uit te zoeken.

Dat viel nog niet mee. Want AVI is ook een aanduiding voor een filmpje, een voornaam, een bedrijfsnaam en ongetwijfeld ook een aanduiding voor een enge ziekte, een medicijn, of een chemisch proces.

Na het ingeven van de zoekwoorden ‘avi techniek lezen’ en de taal ingesteld te hebben op “Nederlands”, was het eindelijk raak. Omdat het een nogal uitvoerige discussie is, kort ik hem hier voor je in. Alle niet relevante delen heb ik vervangen door puntjes.

‘Jaren hebben we AVI-lezen toegepast en kinderen getoetst op AVI-niveau. Nu hoorde ik dat AVI niet meer “in” is…’

‘… Persoonlijk vind ik die AVI-niveau’s niet geschikt, daar het enkel om technisch lezen gaat … Sommige kinderen kunnen technisch gezien die tekst wel vlot en aan een aanvaardbaar tempo lezen, maar ze hebben geen benul van wat daar in staat. Andere kinderen lezen de tekst minder vlot, maar kunnen wel vertellen over wat deze tekst handelt. Wat is dan het belangrijkste? …’

‘… Het lezen is geen techniek, maar ook iets wat te maken heeft met de belevingswereld …’

‘… Als je geen techniek leert door oefenen, oefenen en nog eens oefenen, dan leer je nooit prachtig piano spelen …’

‘Is dat werkelijk zo? Door oefenen en oefenen kun je in ieder geval prachtig “naspelen”, maar is dit muziek? …Veel exotische volken en gewone popbands kunnen prachtige muziek maken, zonder dat ze één noot muziek kunnen lezen of “technische oefeningen” hebben gehad.’

‘Als die exotische volkeren of gewone popbands niet regelmatig zouden repeteren … dan zou hun performance waarschijnlijk niet om aan te horen zijn.’

‘Oefenen blijft kunst baren, o.a. in de muziek en ook in het taal- en rekenonderwijs. Je kunt pas experimenteren, improviseren en communiceren als je de basistechnieken van de expressievorm begrijpt of onder de knie hebt. En daarvoor is ook oefenen noodzakelijk…’

‘Dat komt volgens mij omdat jij bepaalde muziek WIL horen en alles wat daarvan afwijkt als “niet om aan te horen” omschrijft. Voor mij is en blijft muziek een expressievorm, ongeacht of het om aan te horen is of niet. … Nee, oefening baart techniek.’

‘… Natuurlijk kun je deze “volgorde” hanteren, maar volgens mij kun je ook best direct beginnen met experimenteren en improviseren…’

‘Integendeel, die mensen hebben een uitstekende techniek en die hebben ze gekregen door veel te oefenen. Wellicht op een andere manier dan hoe bij een standaard muziekles geoefend wordt, maar oefenen moet iedereen voordat hij/zij (mooie) muziek kan maken.’

‘Als ik mij gewoon domweg gelukkig voel, zing ik wel eens gewoon “tralala la la” of zo … Moet ik nu oefenen op het zingen van een perfect ingezette loepzuivere “tralala la la” of kan ik dit gewoon zonder oefening blijven doen?’

‘Stuur eens een WAV’je op, dan kan ik horen of er nog iets aan te verbeteren valt ;-)’

Tot zover de discussie. Een discussie die begint met een simpele vraag, waarop iemand antwoordt dat er verschil is tussen woorden lezen en begrijpen wat je leest. Heel terecht, zoals gewoonlijk ligt de waarheid ergens in het midden. Al snel dwaalt de discussie af naar muziek en lopen de emoties hoog op.

Pas helemaal aan het eind, mijlen voorbij het punt waar ik de discussie laat voor wat hij is, komt de oorspronkelijke vragensteller plotseling weer aan het woord: ‘Deze discussie doet mij echt denken aan een spelletje dat we vaker met de kinderen doen: Je fluistert het eerste kind iets in het oor. Deze vertelt het dan door aan de volgende enz. Op het einde komt er een heel ander verhaal naar voren … Op dit moment gaat de discussie over muziek e.d. Verbazend!!!’

Na deze berisping volgt eindelijk het antwoord. Zou ik dan toch nog te weten komen waar AVI voor staat? Het antwoord is meteen het einde van de enorme, ellenlange discussie en laat mij in verbazing achter: ‘Je ziet dat er nog steeds muziek zit in de AVI-toetsen. Gewoon mee doorgaan dus. Voorlopig nog steeds het objectiefste meetinstrument.’