Geplaatst op

Column: Valse informatie

Hierbij verklaar ik plechtig, dat ik alles, maar dan ook alles in het werk zal stellen, om elke gebeurtenis die betrekking heeft op mij, een voor mij zo gunstig mogelijke wending te geven.

Ik zal telkens die en alleen die informatie aan derden verstreken, welke in mijn voordeel is, of welke door mij te selecteren personen positief over mij zal laten denken.

Mensen die mij proberen te dwarsbomen, zal ik door middel van de verspreiding van valse informatie tegenhouden, ik zal de publieke opinie tegen ze richten. Kortom, ik verklaar dat ik alles, maar dan ook alles dat ik op een bepaald moment graag als waarheid zou willen zien, te pas en te onpas zal verkondigen.

Nee, ik heb het niet over mijn columns en ook niet over mijzelf. Ik heb het over het Pentagon, of gewoon over de USA. Ik wist het uiteraard al langer dan vandaag, en velen met mij. We worden belazerd en gemanipuleerd waar we bij staan. In mijn column ‘Land of battle’ heb ik vorige maand terloops aangegeven dat een land in oorlog alleen die informatie prijsgeeft, die hem het beste uitkomt.

De vijand moet immers verschrikkelijk lijken, is dat meestal ook, en dat zorgt ervoor dat de achterban (het woord zegt het al) achter de regering en de strijd blijft staan. Ook als daar slachtoffers bij vallen. De tegenpartij, de vijand, laat uiteraard alleen de – eventueel geënsceneerde – blunders zien.

Ik ga er nog steeds vanuit, en spreek tevens de wens uit, dat de berichtgeving in de Westerse wereld betrouwbaarder is dan die van bijvoorbeeld Al-Queda, Saddam Hoessein, of de elke dag op televisie te bezichtigen en o zo gevaarlijke, slinkse, manipulator Milosevic.

Het Pentagon geeft nu wel openlijk toe dat ze de buitenlandse media willen voorzien van valse berichten. Waarom? Om de opinie van bevriende en vijandelijke staten te beïnvloeden. Regimes hopen ze hiermee omver te werpen, partners hopen ze mee te krijgen in een door de supermacht vrijelijk te kiezen strijd.

De valse berichten en emails zijn helaas niet herkenbaar, ze maken het ons ook weer niet zo eenvoudig dat we alle berichten van news.from@pentagon.mil eenvoudigweg kunnen negeren. Na de aanslagen op 11 september schijnt er een – schrik niet – “bureau voor strategische beïnvloeding” te zijn opgericht. Daar krijg ik een hele vieze smaak van in mijn mond. Een heel enge ontwikkeling die in een film of boek bijna ongeloofwaardig zou klinken. In Utrecht willen ze huishoudwater blauw kleuren (zie column ‘Daar zit een luchtje aan’), maar voor je het weet wil Big Brother een smaak- en reukloos middel aan drinkwater toevoegen, zodat wij willoze slaven worden.

Wij als burger zijn afhankelijk van de media, in welke vorm dan ook, om de gebeurtenissen in de wereld te kunnen volgen en proberen te begrijpen. Alle informatie die wij op die manier binnen krijgen gebruiken wij om een mening te vormen, een beeld van de toestand in de wereld te krijgen.

We verdelen mensen en gebeurtenissen in grofweg twee groepen: goed en kwaad. Maar weten wij straks nog wel wie de goeden en wie de slechten zijn? Als het witte en het zwarte paard uit beeld worden gehouden, wat is straks dan nog waar en wat niet?

Nogmaals, dat we alleen die berichten te zien krijgen die de oorlogsvoering van een supermacht ten goede komen, daar was ik al wel achter. Maar dat het zo erg is dat we in de toekomst argwanend tegen elk nieuwsbericht moeten aankijken, is meer dan verontrustend.